MALİ TAHLİL

Firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme yönlerini saptayabilmek ve söz konusu firma ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi sürecine mali tahlil denir.

 Mali Tahlilin Amacı ve Kapsamı:

 
Mali tahlil yapılmasında amaç; kredi işlemlerindeki riski en aza indirgemektir. Aşağıda belirtilen durumlarda mali tahlil yapılmasına gerek duyulur;
 
a- Yeni müşterilerin kredi taleplerinin incelenmesi,
b- Eski müşterilerin kredilerinin arttırılması veya revize edilmesi,
c- Müşterimiz olan firmanın durumunda olumsuzluk görülmesi,
d- Kredi ilişkisi kurulması olası firmaların tanınması,
e- Firmaların kefalet değerliliğinin saptanması,                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          
Mali Tahlil  ve İstihbarat elemanı, mali tabloları incelerken firmanın rakam yığınları arasında yatan gerçek durumunu görebilmeli, kredi talebinin gerçek nedenini saptayabilmelidir. Mali tahlil  sadece masa başında ve dosya ile sınırlı kalmamalı, firmanın iş yeri ziyaret edilmeli, firma yetkilileri ile görüşülmeli, mali tablolarda görülmeyen hususlar belirlenmelidir.
 
Kredi tahlilinin ana amacı, kredi talep eden firmanın sözleşme şartlarına uygun olarak krediyi geri ödeme kapasitesine ve arzusuna sahip olup olmadığını, saptamak suretiyle kredi riskini azaltmaktır. Diğer bir amacı da firmanın, finansman gereksinimine doğru tanı koymak ve kredi gereksinimine uygun tutar ve vade de kredi verilmesini sağlamaktır.
 
Kredi tahlillerinde özellikle firmaya ilişkin göz önünde tutulacak başlıca hususlar:
-        Firmanın deneyimi, Moralitesi, Yönetim kadrosu ve kapasitesi, Rekabet gücü, Pazar payı, Firmanın likidite ve karlılık durumu, Firmanın faaliyette bulunduğu sektörün yapısı,,Ürettiği mal ve hizmetlere ilişkin talepteki gelişmeler, Müşteri profili, Firma ürünlerinin kamu oyunda bıraktığı izlenim, Firmanın gösterdiği güvenceler,   olarak belirtilebilir.                                                                                                                                                                
 

Tekdüzen Hesap Planı


Mali Tahlil üzerine yazılmış güzel bir yazı...

TMS-2 Stoklar Standardında Özellik Arz Eden Durumlar
 

Bir bilgi sistemi olan muhasebeden beklenen faydaların sağlanabilmesi tüm dünyada geçerliliği olan evrensel standartların uygulanmasına bağlıdır. Bu ortak dil ve evrensel standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’dır (UFRS). Bu standartlara uyum konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir...

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

Son dakika haberleri...
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
Herkese lazım...
 


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 
Site içi arama için kelime girin...
 


DUYURU PANOSU

---SELAM !---
Mali tahlilciler,

İstihbaratçılar,
sizler ve önerilereniz bizim için değerli...

MATİS

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=