TEZ ÇALIŞMASI


Bankalardaki ticari kredi uygulamalarında mali tahlil ve istihbaratın etkinliği (Gaziantep halıcılık sektörü uygulaması : 1999-2004) [The Effectiveness of credit analysis and intelligence in commercial banking credits (application: Gaziantep carpeting sector, 1999-2004)]

Yapıldığı Yer: Gaziantep Üniversitesi · Sosyal Bilimler Enstitüsü · · İktisat Anabilim Dalı · ·
Konular: Bankacılık ·
Dizin Terimleri:

Özet
ÖZET


BANKALARDAKİ TİCARİ KREDİ UYGULAMALARINDA
MALİ TAHLİL VE İSTİHBARATIN ETKİNLİĞİ
(GAZİANTEP HALICILIK SEKTÖRÜ UYGULAMASI: 1999-2004)

ÖZTÜRK, İsmet
Yüksek Lisans Tezi, İktisat Ana Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Metin YILDIRIM
Temmuz 2005, 153 sayfa


Bankalarda ticari kredi uygulamalarının en önemli süreçlerden biri, kredi talep eden firmalar için yapılan mali tahlil ve istihbarat raporlarıdır. Mali tahlil ve istihbarat; kredi talebinde bulunan firmanın karakteri, kapasitesi, likiditesi, mali durumu, kârlılığı ve sektörel faaliyetleri hakkında edinilen bilgiler aracılığı ile firmanın kredibilitesinin olup olmadığını tespit etmek için yapılan çalışmaların tamamıdır. Bankalar firmaları kredilendirirken; güvence, likidite ve kârlılık temel prensiplerine göre hareket etmektedir. Bu prensipler doğrultusunda kredinin geri ödeme koşulları, miktarı, vadesi, teminatları ve fiyatlama konularında müşteri ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bankalar bu tür uygulamalarla olası risklerin hafifletilmesini amaçlamaktadır.Çalışmada örnek firma için yapılan mali tahlil ve istihbarat çalışması iki dönem halinde ele alınmaktadır. Firmanın mali analizi, 1999-2004 yıllarına ait vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tabloları baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmada 1999-2000-2001 yıllarına ait mali tahlil birinci dönem olarak ele alınmakta olup, 2002-2003-2004 yıllarına ait mali tahlil ise
ikinci dönem olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Mali tahlil ve istihbarat, Ticari krediler, Halıcılık sektörü

Summary
ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF CREDİT ANALYSIS AND INTELLIGENCE IN
COMMERCIAL BANKING CREDITS
(APPLICATION: GAZİANTEP CARPETING SECTOR, 1999-2004)

ÖZTÜRK, İsmet
M.A. Thesis, Department of Economics
Supervisor: Assist Prof. Dr. Metin YILDIRIM
July 2005, 153 pages

One of the most important procedures of commercial credit applications in banking is the credit analysis and intelligence reports prepared for the firms applying for credit. The credit analysis and intelligence is a comprehensive study to assess the credibility of the firm by the information about the character, capacity, liquidity, financial position, profitability and sectoral activities of the firm. When evaluating a credit application, the decision mainly depends on the security, liquidity and profitability principles. Repayment period and conditions, collaterals,
credit amount, and pricing must be carefully selected based on the needs of the client. These measures help minimize the risks taken by the bank. The financial analysis and intelligence study of our case firm is based on the balance sheets and income statements approved by the Ministry of Finance between 1999 and 2004. The financial analysis study involves two periods, the first
one covering the years 1999 through 2001 while the second one covering the years 2002 through 2004.


Keywords: Credit analysis and intelligence, Commercial credit, Carpeting sector

Son dakika haberleri...
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
Herkese lazım...
 


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 
Site içi arama için kelime girin...
 


DUYURU PANOSU

---SELAM !---
Mali tahlilciler,

İstihbaratçılar,
sizler ve önerilereniz bizim için değerli...

MATİS

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=