İSTİHBARAT
Kredi değerliliğinin tespiti ve riskin azaltılması amacıyla, gizlilik ve tarafsızlık içinde, bankalar tarafından şahıslar veya firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit için çeşitli kaynaklardan yapılan bilgi toplama ve değerlendirme işine istihbarat denir.
 
Kredinin güvenli, verimli ve seyyal olarak plase edilmesine özen gösterilmesi gerekir. Kredinin seyyal olarak çalışması, verimli ve güvenli bir şekilde kullandırılması, kredi talebinde bulunan işletmenin tanınması ile mümkündür. İşletmelerin tanınması ise ancak yapılacak istihbarat ile sağlanır. Bu açıdan istihbarat bankalar için büyük önem taşımaktadır.
 

İstihbaratın Amacı:

İstihbaratın amacı; müşterilerin veya müşteri olabilecek firmaların hukuki, mali ve ahlaki durumlarını, iş yeterliliği ve girişimciliğini, sektörün ve ekonominin genel durumu çerçevesinde değişik ve inanılır kaynaklardan saptamak ve izlemektir.
 
Kredi işlemi, borçlunun aldığı parayı vadesinde ödeme sözüne dayanır. Zaman unsurunun bulunduğu her işlemde olduğu gibi kredilerde de risk mevcuttur. İstihbaratın amacı, özetle riski azaltmaktır. Bankaların kredi risklerini azaltmaları ancak istihbarat yapmaları ile mümkündür. Kredinin nerede kullanılacağı ve nasıl geri ödeneceği kredi açan banka tarafından önceden bilinmelidir.
 
Müşteriyi iyi tanımak, isabetli, süratli karar ve tedbir almaya yarar. İyi tanınmayan bir müşterinin talepleri isabetli ve emniyetli cevaplandırılamaz, dolayısıyla alınacak kararlarda yanılma payı yüksek olur. Müşterilerin kredi talepleri değerlendirilirken isabetli bir karara varılabilmesi istihbarat yapılmasını gerekli kılmaktadır. İstihbaratın amacını özetlemek gerekirse;
 
-          İşletmelerin genel durumları hakkında bilgi ve görüş sahibi olmak,
-          Kredi hazırlığını belirli usul ve esaslara dayanan bir disiplin altına almak,
-          İşletmenin ödeme gücünü tespit etmek sureti ile kredi riskinin azaltılmasını sağlamak.
 

 

Son dakika haberleri...
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
Herkese lazım...
 


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 
Site içi arama için kelime girin...
 


DUYURU PANOSU

---SELAM !---
Mali tahlilciler,

İstihbaratçılar,
sizler ve önerilereniz bizim için değerli...

MATİS

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=